Sony Xperia XA1 Dual SIM - Skärminställningar

background image

Skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka oavsett ljusförhållanden

1

Tryck på på startskärmen.

2

Tryck på

Inställningar > Display. Stäng av funktionen genom att trycka på

skjutreglaget

Anpassad ljusstyrka, om den inte redan är avstängd.

3

Tryck på

Ljusstyrka.

4

Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

När ljusstyrkan sänks räcker batteriet längre.

Aktivera eller inaktivera haptisk återkoppling

1

Tryck på på startskärmen.

2

Tryck på

Inställningar > Ljud > Andra ljud.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Vibrera vid

tryck.

Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Viloläge.

3

Välj ett alternativ.

Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Justera teckenstorlek

1

Tryck på på startskärmen.

2

Tryck på

Inställningar > Display > Teckenstorlek.

3

Välj önskat alternativ.

Justera visningsstorleken

1

Tryck på på startskärmen.

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Display > Visningsstorlek.

3

Dra i skjutreglaget för att välja önskat alternativ.

Justera skärmens vitbalans

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Vitbalans.

3

Dra reglagen till önskat läge för att justera vitbalansen

Tryck på >

Standardvärden för att återställa vitbalansinställningen till standardvärdet.

57

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller

enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt

vilolägesinställningen.

Aktivera eller inaktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

Skärmfästning

Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app

visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen

för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva

spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din

enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app.

Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen

till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.

Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en

skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du

ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa

upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

Aktivera eller inaktivera skärmfästning

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fästa skärm.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

4

Om du har aktiverat skärmfästning kan du trycka på reglaget

Kräv

upplås.mönster vid borttagning för att aktivera eller inaktivera den här ytterligare

säkerhetsfunktionen.

Ett grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord är inte obligatoriskt för att skärmfästning ska

fungera.

Fästa en skärm

1

Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.

2

Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.

3

Tryck på .

4

Svep uppåt om du vill visa skärmfästningsikonen .

5

Tryck på .

6

Tryck på

Ok i popup-fönstret som visas.

Ta bort en skärmfästning

Rör vid och håll kvar fingret på på skärmen som är fäst tills skärmfästningen tas

bort.

Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du

ange din PIN-kod, lösenord eller grafiska lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta

bort skärmfästningen.