Sony Xperia XA1 Dual SIM - Skärmsläckare

background image

Skärmsläckare

Konfigurera en interaktiv skärmsläckare som automatiskt visar färger, foton eller bildspel

när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

Om det är flera användare som använder en enhet kan varje användare ha egna

skärmsläckarinställningar.

Aktivera eller inaktivera skärmsläckaren

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Skärmsläckare.

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

60

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja innehåll för skärmsläckaren

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Skärmsläckare.

3

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

4

Välj vad du vill visa när skärmsläckaren är aktiv.

Starta skärmsläckaren manuellt

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Display > Skärmsläckare.

3

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

4

Om du vill aktivera skärmsläckaren direkt trycker du på och sedan på

Starta nu.