Sony Xperia XA1 Dual SIM - Färgkorrigering

background image

Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för

användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

Aktivera färgkorrigering

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering.

3

Tryck på skjutreglaget under

Färgkorrigering.

4

Tryck på

Korrigeringsläge och välj sedan önskad färgkänslighet.

Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens

prestanda.

126

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.