Sony Xperia XA1 Dual SIM - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e-

postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång memorerar enheten

nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det.
En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda

nätverket. Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket i fråga för mer information.
Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade:

Öppna nätverk är markerade med bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.

Skyddade nätverk är markerade med bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.

Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt

nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan

med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget.

Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Aktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk

visas.

4

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk anger

du lösenordet. visas i statusfältet när du är ansluten.

Tryck på och sedan på

Uppdatera om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk. Om du inte

kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se felsökningstipsen för din enhet på

www.sonymobile.com/

support/

.

Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Bläddra nedåt och tryck på i slutet av de listade objekten.

4

Ange

Nätverksnamn (SSID).

5

Tryck till på fältet

Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.

6

Skriv in ett lösenord om det behövs.

7

Om du vill redigera avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, så

trycker du på

Avancerade alternativ och redigerar dem efter behov.

8

Tryck på

SPARA.

Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

47

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Öka signalstyrkan för Wi-Fi

Det finns olika saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi.

Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar.

Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde (det markerade området på bilden).

Wi-Fi-inställningar

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din

omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten

meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

1

Starta Wi-Fi om det inte redan är på.

2

Utgå från

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

4

Tryck på och sedan på skjutreglaget

Nätverksavisering.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad

nätverksinformation visas.

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck på och sedan på

Behåll Wi-Fi vid viloläge.

4

Välj ett alternativ.

Hitta enhetens MAC-adress

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck på .

Mac-adress visas i listan.

WPS

WPS (Wi-Fii Protected Setup™) är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig

upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. WPS gör det enkelt för dig att konfigurera

Wi-Fi Protected Access®-kryptering (WPA) för att skydda ditt nätverk. Du kan också

lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.
Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en

router.

48

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten

med WPS-stöd.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Starta Wi-Fi om det inte redan är på.

4

Tryck på , sedan på

Avancerat > WPS-tryckknapp och därefter på WPS-

knappen på en enhet med stöd för WPS.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Starta Wi-Fi om det inte redan är på.

4

Tryck på >

Avancerat > WPS-PIN.

5

Gå till den WPS-kompatibla enheten och ange PIN-koden som visas på enheten.