Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ordna meddelanden

background image

Ordna meddelanden

Ta bort ett meddelande

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på konversationen med meddelandet som du vill ta bort.

3

Håll det meddelande som du vill ta bort intryckt och tryck sedan på

Radera

meddelande > RADERA.

Radera konversationer

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på och sedan på

Radera konversationer.

3

Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till

på >

RADERA.

Sätta stjärna på ett meddelande

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck till på den konversation som du vill öppna.

3

Rör vid och håll kvar meddelandet som du vill sätta en stjärna på och tryck sedan

Lägg till stjärna.

4

Om du vill ta bort en stjärna från ett meddelande rör du vid och håller kvar det

stjärnförsedda meddelandet och trycker sedan på

Radera stjärna.

Visa stjärnmärkta meddelanden

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på och sedan på

Stjärnmärkta meddelanden.

3

Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på .

2

Tryck på .

3

Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

82

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.