Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lyssna på radion

background image

Lyssna på radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och

lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset

eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att

headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av dessa enheter är ansluten kan

du växla ljudet till högtalaren om du vill.

91

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Lista med favoriter

2

På/av-knapp för radio

3

Visa menyalternativ

4

Aktuell frekvens

5

Spara eller ta bort en kanal som favorit

6

Frekvensreglage

7

Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal

8

Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

9

En sparad favoritkanal

10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

Lyssna på FM-radio

1

Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.

När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-

information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta mellan radiokanaler

Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.

Alternativt trycker du på pilarna på sidan av bandet för att hoppa till nästa tydliga

radiosignal.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

1

Tryck till på när radion visas.

2

Tryck på

Sök efter kanaler. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga

kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren

1

Tryck på när radion visas.

2

Tryck till på

Spela upp i högtalaren.

Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på och trycker

till på

Spela upp i hörlurar.

92

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.