Sony Xperia XA1 Dual SIM - Virtuella tangentbord

background image

Virtuella tangentbord

Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning i enheten.

Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala

inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning kanske

inte är tillgängliga i din region.

SwiftKey

®

-tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna, eller
använda SwiftKey

®

-funktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till

bokstav.

1

Radera ett tecken före markören.

2

Tryck för att ange en radbrytning, eller håll in för att visa uttryckssymboler.

3

Sätta punkt.

4

Infoga ett mellanslag.

5

Tryck för att infoga kommatecken.

6

Visa siffror och symboler.

7

Växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och versalläget.

Mer information om SwiftKey

®

finns på https://swiftkey.com/

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.

Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Växla mellan olika alternativ för virtuellt tangentbord

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Språk och inmatning > Virtuellt

tangentbord.

3

Aktivera eller inaktivera tangentbordet genom att trycka på

Hantera tangentbord

och sedan på skjutreglaget.

Skriva text tecken för tecken

1

Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på

tecknet.

2

Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt

för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis

vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till

och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

65

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ange en period

När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

1

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav

till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.

2

Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på

de bokstäver som du skrivit in.

3

Om det önskade ordet inte visas trycker du på för att visa andra alternativ och

välja det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, raderar du hela ordet

och spårar det igen, eller anger ordet genom att trycka på de olika bokstäverna.