Sony Xperia XA1 Dual SIM - Använda enheten som plånbok

background image

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din verkliga

plånbok och du kan hantera alla betalningstjänster du har upprättat på enheten på ett

ställe. Kom ihåg när du gör en betalning att aktivera NFC-funktionen innan rör vid en

kortläsare med enheten. Mer information om NFC finns i

NFC

på sidan 115.

NFC-initierade betalningar stöds endast när ett NFC-aktiverat SIM-kort sitter i SIM-kortplats 1.

Dessutom är kanske mobila betalningstjänster ännu inte tillgängliga i din region.

Hantera betalningstjänster

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Mer > Tryck och betala. En lista med betalningstjänster

visas.

3

Hantera betalningstjänsten efter behov. Du kan till exempel ändra din

standardbetalningstjänst.

120

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.