Sony Xperia XA1 Dual SIM - Google Sök och Nu

background image

Google Sök och Nu

Du kan använda Google-appen till att söka på internet. Dessutom kan du aktivera ett

flöde för att få regelbundna uppdateringar. Exempelvis kan du få trafikinformation innan

du åker till jobbet, hitta populära restauranger i närheten, visa resultatet för ditt favoritlag

med mera. Du kommer åt appen genom att trycka på i applistan eller så kan du

reservera ett fönster på startskärmen så att den är enkel att komma åt och läsa.

Aktivera eller inaktivera flödet

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Google > Search och Now > Ditt flöde.

3

Aktivera eller inaktivera flödet genom att trycka på skjutreglaget.

Reservera en panel på startskärmen för Google Sök och Nu

1

Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.

2

Tryck på och sedan på skjutreglaget

Google Now™.

3

Du kan svepa till den vänstra panelen på startskärmen för att komma åt

gränssnitten Google Sök och Nu.

Om du reserverar den vänstra panelen för gränssnitten Google Sök och Nu går det inte att

ändra den huvudsakliga startskärmen och det går inte att lägga till ytterligare paneler till

vänster. Endast den vänstra panelen kan reserveras.