Sony Xperia XA1 Dual SIM - การปรับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

background image

การปรับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

คุณสามารถเพิ่มคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ของคุณได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าเสียงที่คุณต้องการ เช่น อิควอไลเซอร์

และระบบเสียงรอบทิศทางด้วยตนเอง คุณยังสามารถเปิดใช้งานนอร์มอลไลเซอร์ไดนามิกเพื่อลดความแตกต่างของ

เสียงระหว่างเพลงหรือวิดีโอได้อีกด้วย คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัดให้ได้คุณภาพใกล้

เคียงเพลงความละเอียดระดับสูงได้เช่นกัน เมื่อใช้หูฟังแบบสาย

วิธีปรับปรุงเสียงโดยอัตโนมัติ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > การตั้งค่าเสียง

3

เปิดใช้ฟังก์ชัน

ClearAudio+ โดยแตะแถบเลื่อน

วิธีปรับการตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง

1

แตะ จากหน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > การตั้งค่าเสียง

3

ถ้าฟังก์ชัน

ClearAudio+ เปิดอยู่ ให้แตะแถบเลื่อนเพื่อปิด

4

แตะ

เอฟเฟ็คเสียง > อิควอไลเซอร์

5

ปรับการตั้งค่าเสียงโดยลากปุ่มความถี่ขึ้นหรือลง

การปรับการตั้งค่าเสียงเอาต์พุตด้วยตัวเองไม่ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันการสื่อสารด้วยเสียง เช่น คุณภาพเสียงการโทรจะไม่

เปลี่ยนแปลง

วิธีลดความแตกต่างของเสียงให้น้อยที่สุดโดยใช้ตัวปรับเสียงแบบไดนามิก

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เสียง > การตั้งค่าเสียง

3

เปิดฟังก์ชัน

นอร์มอลไลเซอร์ไดนามิก โดยแตะแถบเลื่อน

64

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น