Sony Xperia XA1 Dual SIM - การค้นหาหมายเลขประจำตัวเครื่องของอุปกรณ์

background image

การค้นหาหมายเลขประจําตัวเครื่องของอุปกรณ์

อุปกรณ์ของคุณมีหมายเลขประจําตัวเครื่องที่กําหนดไว้เฉพาะ หมายเลขนี้คือ IMEI (รหัสอุปกรณ์มือถือระหว่าง

ประเทศ) คุณควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้ เพราะอาจจําเป็นต้องใช้ เช่น เมื่อเข้าสู่บริการ Xperia™ Care support

เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ และหากอุปกรณ์ถูกขโมย ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายสามารถใช้หมายเลขนี้เพื่อไม่ให้

อุปกรณ์เข้าถึงเครือข่ายในประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้

อุปกรณ์ที่มี SIM การ์ด 2 ใบจะมีหมายเลข IMEI 2 ชุดสําหรับช่องใส่ SIM การ์ดแต่ละใบ

18

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีดูหมายเลข IMEI ในถาดป้อน

1

เปิดฝาครอบช่องใส่ SIM การ์ดนาโนและการ์ดหน่วยความจํา

2

ดึงถาด SIM การ์ด/และการ์ดหน่วยความจํา

3

ใช้เล็บมือลากถาดออกมา หมายเลข IMEI จะปรากฏอยู่บนถาด

หรือดู หมายเลข IMEI ได้โดยเปิดแป้นโทรของโทรศัพท์ แล้วป้อน

*#06#

วิธีดู หมายเลข IMEI ของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ > ข้อมูล IMEI