Sony Xperia XA1 Dual SIM - การแสดงไฟล์ในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้ Cast

background image

การแสดงไฟล์ในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้ Cast

คุณสามารถพุชเนื้อหาสื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

อุปกรณ์ตัวรับอีกเครื่องต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน Digital Media Renderer (DMR) และเล่นเนื้อหาที่รับจากอุปกรณ์

ของคุณ ตัวอย่างของอุปกรณ์ DMR ได้แก่ TV หรือ PC ที่ใช้ Windows® 7 ขึ้นไป

วิธีแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอในอุปกรณ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ Cast

1

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ DMR ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

อัลบั้ม

4

เลือกดูและเปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ต้องการดู

5

ใช้สองนิ้วเลื่อนแถบสถานะลง แล้วแตะ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่จะแชร์เนื้อหาด้วย

6

หากต้องการหยุดแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอกับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ ให้แตะ แล้วเลือก

หยุดการแคสต์

นอกจากนี้ คุณอาจเห็นอุปกรณ์ Google Cast ในรายการเมื่อแตะ

117

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเล่นแทร็กเพลงในอุปกรณ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ Cast

1

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ DMR ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาแล้วแตะ

3

เลือกหมวดเพลงและเรียกดูแทร็กที่คุณต้องการแชร์ จากนั้น ให้แตะแทร็ก

4

แตะ เพื่อเลือกอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ที่จะคุณแชร์เนื้อหาด้วย แทร็กจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์ที่คุณเลือก

5

แตะ แล้วเลือก

หยุดการแคสต์ เพื่อเลิกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์

นอกจากนี้ คุณอาจเห็นอุปกรณ์ Google Cast ในรายการเมื่อแตะ