Sony Xperia XA1 Dual SIM - ปุ่มลัดและโฟลเดอร์

background image

ปุ่มลัดและโฟลเดอร์

ใช้ปุ่มลัดและโฟลเดอร์ในการจัดการแอปพลิเคชันของคุณ และดูแลให้หน้าจอหลักของคุณเป็นระเบียบ

1

เข้าสู่แอพพลิเคชั่นโดยใช้ปุ่มลัด

2

เข้าสู่โฟลเดอร์ที่มีแอปพลิเคชัน

วิธีเพิ่มทางลัดของแอปพลิเคชันไว้ในหน้าจอหลัก

1

แตะที่ว่างใน

หน้าจอหลัก ค้างไว้

2

ในเมนูการปรับแต่ง ให้แตะ

Widget > ปุ่มลัด

3

เลื่อนดูรายการ แล้วเลือกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่เลือกไว้จะเพิ่มไปยัง

หน้าจอหลัก

วิธีย้ายรายการในหน้าจอหลัก

แตะรายการค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น จากนั้นลากไปยังตําแหน่งใหม่

28

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

แตะรายการค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น จากนั้นลากไปยัง

ลบออกจากหน้าจอหลัก ที่ด้านบนสุดของหน้า

จอ

วิธีสร้างโฟลเดอร์ในหน้าจอแรก

แตะไอคอนแอปพลิเคชันหรือทางลัดค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น จากนั้นลากแล้ววางทับไอคอนแอปพลิเคชัน

หรือทางลัดอื่น

วิธีเพิ่มรายการลงโฟลเดอร์ในหน้าจอเริ่มต้น

แตะรายการค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น จากนั้นลากไปยังโฟลเดอร์

วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในหน้าจอหลัก

1

แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด

2

แตะแถบชื่อของโฟลเดอร์ให้แสดงช่อง

ชื่อโฟลเดอร์

3

พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่แล้วแตะ

เสร็จสิ้น