Sony Xperia XA1 Dual SIM - การโทรออก

background image

การโทรออก

คุณสามารถโทรออกได้โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวเอง หรือแตะหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อ หรือแตะ

หมายเลขโทรศัพท์ในหน้าบันทึกการโทร นอกจากนี้ คุณยังใช้คุณสมบัติการโทรออกอัจฉริยะเพื่อค้นหาหมายเลขจาก

รายชื่อและบันทึกการโทรได้อย่างรวดเร็ว โดยป้อนหมายเลขหรือชื่อผู้ติดต่อส่วนหนึ่งและเลือกจากคําแนะนําที่ปรากฏ

หากต้องการโทรวิดีโอคอลล์ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันวิดีโอแชท Duo™ ในเครื่องได้

1

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

2

ลบหมายเลข

3

แป้นโทร

4

ปุ่มโทรออก

วิธีเปิดแป้นปุ่มกด

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

3

หากแป้นปุ่มกดไม่ปรากฏ ให้แตะ

วิธีกดหมายเลขโทรศัพท์

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

3

หากระบบแสดงบันทึกการโทร ให้แตะ เพื่อแสดงแป้นโทร

4

ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วแตะ

5

เลือก SIM การ์ดในกล่องโต้ตอบเลือกบัญชี

หากต้องการลบหมายเลขที่ใส่โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้แตะ

วิธีโทรออกโดยใช้ระบบการหมุนอัจฉริยะ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

3

หากระบบแสดงบันทึกการโทร ให้แตะ เพื่อแสดงแป้นโทร

4

ใช้แป้นโทรเพื่อใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตรงกับรายชื่อที่คุณต้องการโทร เมื่อใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขแต่ละตัว

รายการที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นมา

5

แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทรหา

6

เลือก SIM การ์ด

69

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีโทรทางไกลต่างประเทศ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ บันทึกการโทรจะปรากฏขึ้น

3

แตะ เพื่อแสดงแป้นโทร

4

แตะ 0 ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น

5

ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไม่ต้องป้อนเลขศูนย์นําหน้า) และหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะ

6

เลือก SIM การ์ดในกล่องโต้ตอบเลือกบัญชี

วิธีเพิ่มหมายเลขโทรด่วนไปที่หน้าจอหลักของคุณ

1

แตะที่ว่างใน

หน้าจอหลัก ค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่นและเมนูการปรับแต่งจะปรากฏ

2

ในเมนูการปรับแต่ง ให้แตะ

Widget > ปุ่มลัด

3

เลื่อนดูรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก

โทรออกโดยตรง

4

เลือกรายชื่อและหมายเลขที่คุณต้องการใช้เป็นหมายเลขโทรด่วน

การแสดงหรือการซ่อนหมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ในอุปกรณ์ของผู้รับเมื่อคุณโทรหาพวกเขา

วิธีแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณขณะโทรออก

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร

3

เลือก SIM การ์ด

4

แตะ

การตั้งค่าเพิ่มเติม > หมายเลขผู้โทร แล้วเลือกตัวเลือก

ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้เลือกจากผู้ให้บริการบางราย