Sony Xperia XA1 Dual SIM - การฟังเพลง

background image

การฟังเพลง

ใช้แอปพลิเคชันเพลงเพื่อฟังเพลงโปรดและหนังสือเสียง

1

ย่อโปรแกรมเล่นเต็มจอ

2

ค้นหาเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

3

ดูคิวการเล่นปัจจุบัน

4

ดูตัวเลือกเมนู

5

ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)

6

เพิ่มหรือลบเพลงในรายการโปรด

7

เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน

8

เพิ่มเพลงในรายการเพลง

9

ตัวแสดงความคืบหน้า – ลากตัวแสดงหรือแตะเส้นเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง

10 ความยาวทั้งหมดของเพลงปัจจุบัน

11 เล่นเพลงทั้งหมดซํ้าในคิวการเล่นปัจจุบัน

12 แตะเพื่อไปที่เพลงถัดไปในคิวเล่น แตะค้างไว้เพื่อเร่งเพลงที่เล่นอยู่ให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

13 เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว

14 แตะเพื่อไปที่เพลงถัดไปในคิวเล่น แตะค้างไว้เพื่อเร่งเพลงที่เล่นอยู่ให้กลับไปข้างหลังอย่างรวดเร็ว

15 สลับเพลงในคิวการเล่นปัจจุบัน

90

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

หน้าจอหลักของเพลง

1

แตะ ที่มุมซ้ายบนเพื่อเปิดเมนูเพลง

2

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา

3

เล่นเพลงโดยใช้แอปพลิเคชันเพลง

4

เล่นเพลงทั้งหมดในโหมดสุ่ม

5

กลับสู่หน้าจอหลักของเครื่องเล่นเพลง

วิธีเล่นเพลงโดยใช้แอปพลิเคชันเพลง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นค้นหาแล้วแตะ

2

แตะ

3

เลือกหมวดหมู่เพลง

4

แตะเพลงเพื่อเปิดเล่น

คุณอาจไม่สามารถเล่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ในเนื้อหาที่จะแชร์

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงออนไลน์

ในขณะที่กําลังเล่นแอปพลิเคชันเพลง ให้แตะที่ปกอัลบั้มแล้วแตะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง

แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่สามารถรวมวิดีโอบน YouTube™, เนื้อเพลง, ข้อมูลศิลปินในวิกิพีเดีย

วิธีแก้ไขข้อมูลเพลงและดาวน์โหลดภาพหน้าปกอัลบั้ม

1

แตะภาพหน้าปกอัลบั้มจากแอปพลิเคชันเพลง จากนั้นแตะ

แก้ไขข้อมูลเพลง

2

แก้ไขข้อมูลตามต้องการ

3

ใช้หรือดาวน์โหลดภาพหน้าปกอัลบั้มโดยแตะ แล้วเลือกตัวเลือก

4

เมื่อทําเสร็จแล้ว ให้แตะ

บันทึก

นอกจากนี้ คุณยังใช้ภาพหน้าปกอัลบั้มหรือดาวน์โหลดลงในเมนูเพลงได้โดยอัตโนมัติในส่วนการตั้งค่า

วิธีปรับระดับเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

วิธีย่อแอปพลิเคชันเพลง

เมื่อเพลงเปิดอยู่ แตะ เพื่อไปยัง

หน้าจอหลัก แอปพลิเคชันเพลงยังคงเล่นอยู่เบื้องหลัง

ถ้าต้องการเปิดแอปพลิเคชันเพลงเมื่อกําลังทํางานอยู่ในพื้นหลัง

ขณะเล่นเพลงในพื้นหลัง ให้ลากแถบสถานะลง แล้วแตะแอปพลิเคชันเพลง

หรือจาก

หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ

91

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น