Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagtatama sa kulay

background image

Pagtatama sa kulay

Ina-adjust ng setting ng pagtatama sa kulay kung paano ipinapakita ang mga kulay sa

screen para sa mga user na color blind o nahihirapang pag-iba-ibahin ang mga kulay.

138

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-enable ang Pagtatama sa kulay

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagiging maa-access > Pagtatama ng

kulay.

3

Tapikin ang slider sa ilalim ng

Pagtatama ng kulay.

4

Tapikin ang

Mode ng pagtatama, pagkatapos ay piliin ang naaangkop na

sensitivity ng kulay.

Sa kasalukuyan, ang pagwawasto ng kulay ay isang pang-eksperimentong feature na

maaaring makaapekto sa pagganap ng device.