Sony Xperia XA1 Dual SIM - Google Maps™‎ at navigation

background image

Google Maps™ at navigation

Gamitin ang Google Maps™ para subaybayan ang iyong kasalukuyang lokasyon,

tingnan ang real-time na lagay ng trapiko at makatanggap ng mga detalyadong

direksyon sa iyong pupuntahan.
Kailangan ng application na Google Maps™ ng koneksyon sa Internet kapag ginagamit

online. Maaari kang magkaroon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta

ka sa Internet mula sa iyong device. Para makakuha ng mas detalyadong impormasyon

sa kung paano gamitin ang application na ito, pumunta sa http://support.google.com at

i-click ang link na “Maps for mobile”.

Maaaring hindi available ang application na Google Maps™ sa bawat market, bansa o rehiyon.

133

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang Google Maps™

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Google > Mga Mapa.