Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mga setting ng Internet at MMS

background image

Mga setting ng Internet at MMS

Para makapagpadala ng mga multimedia message o ma-access ang Internet kapag

walang available na Wi-Fi network, mayroon ka dapat gumaganang koneksyon sa mobile

data na may mga tamang setting ng Internet at MMS (Multimedia Messaging Service).

Narito ang ilang tip:

Para sa karamihan ng mga mobile network at operator, ang mga setting ng Internet at

MMS ay pauna nang naka-install sa iyong device. Maaari mong simulang gamitin ang

Internet at magpadala kaagad ng mga multimedia message.

Posibleng i-download ang mga setting na ito sa pamamagitan ng Wi-Fi.

Maaari kang manu-manong magdagdag, magbago o magtanggal ng mga setting ng

Internet at MMS sa iyong device anumang oras. Kung hindi mo sinasadyang mabago o

matanggal ang isang setting ng Internet o MMS, i-download muli ang mga setting ng

Internet at MMS.

Kung hindi mo ma-access ang Internet sa pamamagitan ng mobile network o kung hindi

gumagana ang multimedia messaging, kahit na na-download na nang matagumpay sa

iyong device ang mga setting ng Internet at MMS, sumangguni sa mga tip sa

troubleshooting sa iyong device sa

www.sonymobile.com/support/

para sa mga isyu sa

saklaw ng network, mobile data at MMS.

Kung naisaaktibo ang gustong setting para sa tagal ng Baterya na STAMINA mode para

makatipid sa baterya, mapo-pause ang lahat ng trapiko ng mobile data kapag naka-off

ang screen. Kung magdudulot ito ng mga problema sa koneksyon, subukang huwag

isama sa mga ipo-pause ang ilang application at serbisyo, o pansamantalang ideaktibo

ang STAMINA mode.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, ang may-ari o pangunahing user

lang ang makakapag-download ng mga setting ng Internet at messaging mula sa menu

ng Mga Setting, pero malalapat sa lahat ng user ang mga na-download na setting.

Para i-download ang mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Pag-download ng setting.

3

Tapikin ang

TANGGAPIN. Kapag matagumpay nang na-download ang mga

setting, lalabas ang sa status bar at awtomatikong mao-on ang trapiko ng

mobile data.

Kung hindi ma-download sa iyong device ang mga setting, tingnan ang lakas ng signal ng mga

koneksyon ng iyong mobile o

Wi-Fi network. Lumipat sa isang bukas na lokasyon na walang

mga balakid o lumapit sa isang bintana at pagkatapos ay subukang muli.

51

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para magdagdag ng mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Pumili ng SIM card.

4

Tapikin ang

Mga Access Point Name > .

5

Tapikin ang

Pangalan at magpasok ng gustong pangalan, pagkatapos ay tapikin

ang

OK.

6

Tapikin ang

APN at ipasok ang pangalan ng access point, pagkatapos ay tapikin

ang

OK.

7

Ipasok ang lahat ng iba pang kinakailangang impormasyon. Kung hindi mo alam

kung ano ang kinakailangang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong network

operator para sa higit pang mga detalye.

8

Kapag tapos ka na, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-SAVE.

Para tingnan ang mga na-download na mga setting ng Internet at MMS

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Pumili ng SIM card.

4

Tapikin ang

Mga Access Point Name.

5

Para tumingin pa ng mga detalye, tapikin ang alinman sa mga available na item.