Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact

background image

Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact

Para magdagdag ng contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang .

3

Kung na-synchronize mo na ang iyong mga contact sa isa o higit pang mga

account at magdaragdag ka ng contact sa unang pagkakataon, dapat mong piliin

ang account kung saan mo gustong idagdag ang contact. Bukod pa rito, tapikin

ang

Contact ng telepono kung gusto mo lang gamitin ang i-save ang contact na

ito sa iyong device.

4

Ipasok o piliin ang gustong impormasyon para sa contact.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

Kapag nag-save ka ng contact sa isang account, ipapakita ang account na iyon bilang default

na account kung saan magse-save sa susunod na magdagdag ka ng contact. Kung gusto

mong baguhin kung saang account mase-save ang isang contact, kailangan mong gawing

muli ang contact at i-save ito sa tamang account.

Kung magdaragdag ka ng plus sign at country code bago ang numero ng telepono ng

contact, hindi mo na kailangang i-edit muli ang numero kapag tumawag ka mula sa ibang

bansa.

Upang mag-edit ng contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

I-edit ang gustong impormasyon.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

Hindi ka pinapayagan ng ilang serbisyo sa pag-synchronize na mag-edit ng mga detalye ng

contact.

Upang magdagdag ng larawan sa isang contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng paraan sa pagdaragdag ng larawan ng

contact at i-edit ito ayon sa gusto mo.

4

Pagkatapos mong idagdag ang larawan, tapikin ang

I-SAVE.

Maaari ka ring direktang magdagdag ng larawan sa isang contact mula sa application na

Album. Kung gusto mong magdagdag ng larawang naka-save sa isang online account, dapat

mo munang i-download ang larawang iyon.

Para i-personalize ang ringtone para sa isang contact

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang >

Itakda ang ringtone.

4

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang para pumili ng file ng musika na

naka-save sa iyong device, pagkatapos ay tapikin ang

TAPOS NA.

5

Tapikin ang

I-SAVE.

Para ipadala ang lahat ng tawag sa voicemail para sa isang contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang , pagkatapos ay markahan ang checkbox na

Lahat ng tawag sa

voicemail.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

83

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-block ng numero ng telepono

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga na-block na numero.

3

Tapikin ang

MAGDAGDAG NG NUMERO, pagkatapos ay ilagay ang numero ng

telepono kung saan mo gustong mag-block ng mga tawag at text.

4

Tapikin ang

I-BLOCK.

Upang magtanggal ng mga contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Pindutin nang matagal ang contact na gusto mong tanggalin.

3

Upang tanggalin ang ilan o lahat ng contact, markahan ang mga checkbox sa tabi

ng mga contact na gusto mong tanggalin.

4

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin ang contact.

5

Tapikin ang

I-DELETE upang kumpirmahin.

Upang makapag-edt ing impormasyon sa contact tungkol sa iyong sarili

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

AKO, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Ipasok ang bagong impormasyon o gawin ang mga gusto mong pagbabago.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

Upang gumawa ng bagong contact mula sa isang text message

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .

2

Tapikin ang icon sa tabi ng numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang

I-

SAVE.

3

Pumili ng umiiral nang contact, o tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

4

I-edit ang impormasyon ng contact at tapikin ang

I-SAVE.