Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagtingin ng mga larawan at video

background image

Pagtingin ng mga larawan at video

Gamitin ang application na Album upang tumingin ng mga larawan at mag-play ng mga

video na kinunan mo gamit ang iyong camera, o upang tumingin ng katulad na nilalaman

na na-save mo sa iyong device. Ipinapakita sa isang grid na nakaayos ayon sa petsa ang

lahat ng larawan at video.

1

Tapikin ang upang buksan ang menu ng home screen ng Album

2

Tingnan ang mga opsyon sa menu

3

Isang slideshow ng lahat ng iyong larawan at video, o ng mga idinagdag mo sa mga paborito

4

I-drag pakanan ang kaliwang gilid ng screen upang buksan ang menu ng home screen ng Album

5

Ang petsa ng mga item sa grupo

6

Tapikin ang isang litrato o video upang tingnan ito.

7

Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman

Para tingnan ang mga litrato at video

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

Tapikin ang isang litrato o video na gusto mong tingnan. Kung na-prompt, tapikin

ang .

4

Mag-flick pakaliwa upang tingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.

Upang itakda ang screen na awtomatikong mag-rotate kapag itinagilid, tapikin ang

Ikutin ang

mga nilalaman ng screen sa ilalim ng Mga Setting > Display > Kapag inikot ang device.

Maaaring hindi sinusuportahan ng application na Album ang lahat ng format ng file. Para sa

higit pang impormasyon tungkol sa mga sinusuportahang format ng file at paggamit ng mga

multimedia (audio, imahe at video) file, i-download ang White Paper para sa iyong device sa

www.sonymobile.com/support/

.

Upang baguhin ang laki ng mga thumbnail

Kapag tumitingin ng mga thumbnail ng mga larawan at video sa Album,

paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-zoom in, o i-pinch ang dalawang

daliri upang mag-zoom out.

Upang mag-zoom sa isang larawan

Kapag tumitingin ka ng isang larawan, paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-

zoom in, o pagtagpuin ang dalawang daliri upang mag-zoom out.

113

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang manood ng slidesho ng iyong mga litrato

1

Kapag may tinitingnan kang larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang >

Slideshow upang simulang i-play ang lahat

ng larawan sa isang album.

2

Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow.

Para mag-play ng video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play.

2

Tapikin ang .

3

Kung hindi ipinapakita ang mga kontrol sa pag-playback, tapikin ang screen para

ipakita ang mga ito. Para itago ang mga kontrol, tapiking muli ang screen.

Upang i-pause ang video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

Tapikin ang .

Upang mag-fast-forward at mag-rewind ng video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

I-drag ang marker ng progress mar pakaliwa upang i-rewind, o pakanan upang i-

fast-forward.

Upang i-adjust ang volume ng tunog ng isang video

Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.