Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa

background image

Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa

Tinatawag na geotagging ang pagdaragdag ng impormasyon ng lokasyon sa mga

larawan. Maaari mong tingnan at i-tag ang iyong mga larawan sa isang mapa at ipakita

sa mga kaibigan at kapamilya kung nasaan ka noong kumuha ka ng isang partikular na

larawan. Tingnan ang

Sine-save ang heograpikong lokasyon ng larawan

sa

pahinang 105 para sa higit pang impormasyon.

1

Tingnan ang mga larawang na-geotag sa Globe view

2

Maghanap ng lokasyon sa mapa

3

Tingnan ang mga opsyon sa menu

4

Tapikin nang dalawang beses para mag-zoom in. I-pinch para mag-zoom out. I-drag para tingnan ang

iba't ibang bahagi ng mapa

5

Isang grupo ng mga larawan o video na na-geotag sa parehong lokasyon

6

Mga thumbnail ng piniling grupo ng mga larawan o video. Tapikin ang isang item para tingnan ito sa

buong screen

Para dagdagan o i-edit ang geotag ng isang larawan

1

Kapag tumitingin ka ng litrato, tapikin ang screen para ipakita ang mga toolbar.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Magdagdag ng geotag o ang I-edit ang

geotag para buksan ang screen ng mapa.

3

Tumapik sa mapa para itakda ang lokasyon para sa litrato.

4

Para i-reset ang lokasyon para sa litrato, tapikin ang bagong lokasyon sa mapa.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

OK.

Kung na-on mo ang pag-detect ng lokasyon at isinaaktibo sa camera ang pag-geotag, maaari

mong direktang i-tag ang iyong mga larawan para matingnan sa mapa sa ibang pagkakataon.

Para tingnan ang mga na-geotag na litrato sa isang mapa

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Lugar.

4

Tapikin ang litrato na gusto mong tingnan sa isang mapa.

Kung ang ilang larawan ay nakunan sa kaparehong lokasyon, isa lamang sa mga ito ang

lalabas sa mapa. Lumalabas ang kabuuang bilang ng mga larawan sa kanang sulok sa tuktok,

halimbawa, . Para tingnan ang lahat ng larawan sa grupo, tapikin ang cover na larawan at

pagkatapos ay tapikin ang isa sa mga thumbnail sa ibaba ng screen.

118

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang globe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga Lugar > .

4

Tapikin ang litrato na gusto mong tingnan sa isang globe.

Upang baguhin ang geotag ng isang larawan

1

Kapag tumitingin ng larawan sa mapa sa Album, i-touch nang matagal ang

larawan hanggang sa maging kulay asul ang frame nito, pagkatapos ay tapikin

ang gustong lokasyon sa mapa.

2

Tapikin ang

OK.

Upang baguhin ang view ng mapa

Kapag tinitingnan ang mapa sa Album, tapikin ang , pagkatapos ay magpalipat-lipat sa

pagitan ng

Classic view at Satellite view.

119

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.