Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mga setting ng wika

background image

Mga setting ng wika

Maaari kang pumili ng default na wika para sa iyong device at baguhin itong muli sa

ibang pagkakataon. Mababago mo rin ang wika sa pagsusulat para sa text na input.

Upang baguhin ang wika

1

Mula sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga wika at input > Mga Wika.

3

Pumili ng wika.

4

Pumili ng rehiyon.

5

Tapikin ang

OK.

Kung pipiliin mo ang maling wika at hindi mabasa ang mga teksto ng menu, hanapin at tapikin

ang . Pagkatapos ay piliin ang teksto sa tabi ng

at piliin ang unang entry sa menu na

magbubukas. Maaari mong nang piliin ang wikang gusto mo.