Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mga paboritong channel sa radyo

background image

Mga paboritong channel sa radyo

Para mag-save ng channel bilang isang paborito

1

Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong i-save

bilang isang paborito.

2

Tapikin ang .

3

Magpasok ng pangalan para sa channel, pagkatapos ay pindutin ang

I-SAVE.

Upang makinig sa isang paboritong channel ng radyo

1

Tapikin ang .

2

Pumili ng opsyon.

Para mag-alis ng channel bilang isang paborito

1

Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong alisin.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-DELETE.