Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

background image

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe

Ipinapakita ng application na Pagmensahe ang iyong mga mensahe bilang mga pag-

uusap, na nangangahulugang magkakasamang nakagrupo ang lahat ng mensahe

patungo at mula sa isang partikular na tao.

Nag-iiba-iba ang bilang ng character na maaari mong i-send sa isang mensahe depende sa

operator at wika na ginagamit mo. Ang maximum na laki ng multimedia message, kung saan

kasama ang laki ng mga idinagdag na media file, ay depende rin sa operator. Makipag-

ugnayan sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

1

Bumalik sa listahan ng mga pag-uusap

2

Tumawag sa nagpadala ng mensahe

3

Tumingin ng higit pang mga opsyon

4

Mga mensaheng ipinadala o natanggap

5

Magpadala ng nakumpletong mensahe

6

Magdagdag ng mga attachment

Upang gumawa at magpadala ng mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang .

3

Ilagay ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, pagkatapos ay piliin ito

mula sa mga mungkahing lalabas. Kung ang tatanggap ay hindi nakalista bilang

isang contact, ipasok ang numero ng tatanggap nang manu-mano.

4

Kung gusto mong magpadala ng panggrupong mensahe, ulitin ang pamamaraang

inilarawan sa itaas para magdagdag ng higit pang mga tatanggap.

5

Tapikin ang

Magsulat ng mensahe at ipasok ang iyong text message.

6

Kung gusto mong magdagdag ng attachment, piliin ang nauugnay na opsyon sa

attachment.

7

Para ipadala ang mensahe, tapikin ang isa sa mga button batay sa kung aling

SIM card ang gusto mong gamitin.

Kung lumabas ka sa isang mensahe bago ito ipadala, mase-save ito bilang isang draft. Nata-

tag ang usapan gamit ang salitang

Draft.

Upang basahin ang natanggap na mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang nais na pag-uusap.

3

Kung hindi pa nada-download ang mensahe, tapikin ito.

Ang lahat ng natanggap na mensahe ay sine-save bilang default sa memory ng device.

89

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tumugon sa isang mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe.

3

Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang isa sa mga button batay sa kung aling

SIM card ang gusto mong gamitin.

Para mag-forward ng mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang pag-uusap na naglalaman ng mensahe na gusto mong ipasa.

3

Pindutin nang matagal ang mensahe na gusto mong ipasa, pagkatapos ay tapikin

ang

Magpasa ng mensahe.

4

Ilagay ang pangalan o numero ng telepono ng tatanggap, pagkatapos ay piliin ito

mula sa mga mungkahing lalabas. Kung ang tatanggap ay hindi nakalista bilang

isang contact, ipasok ang numero ng tatanggap nang manu-mano.

5

Kung kinakailangan, i-edit ang mensahe, pagkatapos ay tapikin ang isa sa mga

button batay sa kung aling SIM card ang gusto mong gamitin.

Upang mag-save ng file na laman ng isang natanggap na mensahe

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Kung hindi pa nada-download ang mensahe, tapikin ito.

3

I-touch at tagalan ang file na gusto mong i-save, pagkatapos ay piliin ang gustong

opsyon.