Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagtawag mula sa Pagmemensahe

background image

Pagtawag mula sa Pagmemensahe

Para tawagan ang isang nagpadala ng mensahe

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .

2

Tumapik ng isang pag-uusap at tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng SIM card.

Upang mag-save ng numero ng nagpapadala bilang isang contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .

2

Tapikin ang icon sa tabi ng numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang

I-

SAVE.

3

Pumili ng umiiral nang contact, o tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

4

I-edit ang impormasyon ng contact at tapikin ang

I-SAVE.