Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mga emergency na tawag

background image

Mga emergency na tawag

Sinusuportahan ng iyong device ang mga international na emergency na numero,

halimbawa, ang 112 o 911. Karaniwang maaari mong magamit ang mga numerong ito

upang magsagawa ng mga emergency na tawag sa anumang bansa, kahit may

nakapasok na SIM card o wala basta't nasa saklaw ka ng isang network.

Upang magsagawa ng emergency na tawag

1

Buksan ang dialpad.

2

Ipasok ang emergency number, pagkatapos ay tapikin ang .

Maaari kang gumawa ng mga tawag na pang-emergency kahit na walang nakapasok na SIM

card o kapag naka-block ang lahat ng papalabas na tawag.

Upang magsagawa ng emergency na tawag habang naka-lock ang SIM card

1

Tapikin ang

EMERGENCY.

2

Ipasok ang numero ng emergency at tapikin ang .

Para magsagawa ng emergency na tawag habang naka-lock ang screen

1

Kung ang uri ng aktibong lock ng screen ay

I-swipe, mag-swipe pakaliwa o

pataas at tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang para ipakita ang dialpad,

pagkatapos ay ipasok ang numero ng emergency at tapikin ang

2

Kung ang iyong screen ay naka-lock sa pamamagitan ng isang pattern, PIN o

password, mag-swipe pataas at tapikin ang

EMERGENCY, pagkatapos ay

ipasok ang numero ng emergency at tapikin ang .

81

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.