Sony Xperia XA1 Dual SIM - Paghihigpit ng mga tawag

background image

Paghihigpit ng mga tawag

Maaari mong i-block ang lahat o ilang partikular na kategorya ng mga papasok at

papalabas na tawag. Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong service

provider, maaari ka ring gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (mga FDN)

upang pagbawalan ang mga papalabas na tawag. Kung ang iyong subscription ay may

serbisyo ng voicemail, maaari mong direktang ipadala ang lahat ng papasok na tawag

mula sa isang partikular na contact patungo sa voicemail.

Ang FDN ay hindi sinusuportahan ng lahat ng network operator. Makipag-ugnayan sa iyong

network operator upang patotohanan kung sinusuportahan ng iyong SIM card o serbisyo ng

network ang feature na ito.

78

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-block ng mga tawag at mensahe mula sa partikular na numero

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang >

Mga Setting > I-block ang mga numero >

MAGDAGDAG NG NUMERO.

3

Ipasok ang numero ng telepono kung saan mo gustong mag-block ng mga tawag

at text, pagkatapos ay tapikin ang

I-BLOCK .

Upang i-enable o i-disable ang permanenteng pagda-dial

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag.

3

Pumili ng SIM card.

4

Tapikin ang

Mga fixed dialing number.

5

Kung gusto mong i-enable ang fixed dialling, piliin ang

I-activate fixed dialling.

Kung gusto mong i-disable ang fixed dialling, piliin ang

Deactivate fixed dialling.

6

Ilagay ang iyong PIN2 at tapikin ang

OK.

Upang i-access ang listahan ng tinanggap na tatanggap ng tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag.

3

Pumili ng SIM card.

4

Tapikin ang

Mga fixed dialing number > Mga fixed dialing number.

Upang baguhin ang PIN2 ng SIM card

1

Mula sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Tawag.

3

Pumili ng SIM card.

4

Tapikin ang

Mga fixed dialing number > Palitan ang PIN2.

5

Ipasok ang lumang PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

6

Ipasok ang bagong PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

7

Kumpirmahin ang bagong PIN2 at tapikin ang

OK.

Upang magpadala ng mga papasok na tawag mula sa isang partikular na contact

nang direkta sa voicemail

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Piliin ang gustong contact.

4

Tapikin ang > .

5

Markahan ang checkbox sa tabi ng

Lahat ng tawag sa voicemail.

6

Tapikin ang

I-SAVE.