Sony Xperia XA1 Dual SIM - Paghahanap ng nawawalang device

background image

Paghahanap ng nawawalang device

Kung mayroon kang Google™ account, makakatulong sa iyo ang serbisyo sa web na

"Proteksyon ng my Xperia" na mahanap at ma-secure ang iyong device kung sakaling

mawala mo ito. Kung na-aktibo mo ang serbisyong ito sa iyong device, maaari mong:

Hanapin ang iyong device sa isang mapa.

Magpatunog ng alerto kahit na nasa Do not disturb mode ang device.

I-lock nang malayuan ang device at gawing nakikita ang iyong mga detalye sa pakikipag-

ugnayan sa pamamagitan ng device sa sinumang makahanap nito.

I-clear nang malayuan ang panloob at panlabas na memory ng device kung wala nang

magagawa pa.

Kung na-clear mo na ang panloob na memory ng device gamit ang serbisyo sa web na

"Proteksyon ng my Xperia", dapat kang mag-sign in sa isang Google™ account na

kamakailang na-sync sa device na ito sa susunod na pagkakataong na-on mo ang device.

Maaaring hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang serbisyo na “Proteksyon ng my

Xperia”.

Upan iaktibo ang Proteksyon ng my Xperia

1

Tiyaking mayroon kang aktibong koneksyon sa data, at i-enable ang mga serbisyo

ng lokasyon sa iyong device.

2

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Proteksyong

hatid ng my Xperia > ISAAKTIBO.

4

Markahan ang checkbox para sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon ng

serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

TANGGAPIN.

5

Kung mapo-prompt ka, mag-sign in sa iyong Google™ account, o gumawa ng

bagong account kung wala ka pang ganito.

6

Para patotohanan an matatagpuan ng Proteksyon mula sa my Xperia ang iyong

device, pumunta sa

myxperia.sonymobile.com

at mag-sign in sa iyong Google™

account.

Kung nagbabahagi ka ng device na may maraming user, ang serbisyo ng Proteksyon ng my

Xperia ay available lang sa user na naka-log in bilang may-ari.

Paghahanap ng nawalang device gamit ang Android™ Device Manager

Nag-aalok ang Google™ ng serbisyo sa web na panglokasyon at panseguridad na

tinatawag na Android™ Device Manager. Magagamit mo ito kasama ng, o bilang

alternatibo sa, serbisyo na Pagprotekta mula sa my Xperia. Kung mawala mo ang iyong

device, magagamit mo ang Android™ Device Manager para:

Mahanap at maipakita kung nasaan ang iyong device.

Ipa-ring o i-lock ang iyong device, burahin ang lahat ng laman nito, o magdagdag ng

numero ng telepono sa lock screen.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Android™ Device Manager, pumunta sa

www.support.google.com

.

Hindi gagana ang Android™ Device Manager kung naka-off o walang koneksyon sa Internet

ang iyong device. Maaaring hindi available sa lahat ng bansa o rehiyon ang serbisyo na

Android™ Device Manager.

20

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-aktibo ang Android™ Device Manager

1

Kung nagbabahagi ka ng device na may maraming user, tiyaking naka-log in ka

bilang may-ari.

2

Tiyaking mayroon kang aktibong koneksyon sa data at naka-enable ang mga

serbisyo ng lokasyon.

3

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Google > Seguridad.

5

Tapikin ang mga slider sa tabi ng

Malayuang hanapin ang device na ito and

Payagan ang malayuang pag-lock at pagbura upang i-enable ang parehong

function.

6

Kung ma-prompt, sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon sa pamamagitan

ng pagtapik sa

I-activate ang administrator ng device na ito.

7

Upang patunayan na maaaring mahanap ng Android™ Device Manager ang iyong

device pagkatapos mong i-aktibo ang serbisyo, pumunta sa

www.android.com/devicemanager

at mag-sign in gamit ang iyong Google™

account.

Maaari mo ring isaaktibo ang Android™ Device Manager sa

Lock screen at seguridad sa Mga

device administrator.

21

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.