Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

background image

Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

Ang Xperia™ Diagnostics application ay maaaring sumubok ng partikular na function o

magpagana ng buong diagnostic test para tingnan kung gumagana nang tama ang

iyong Xperia™ device.
Maaaring gawin ng Xperia™ Diagnostics ang sumusunod:

Tasahin ang potensyal na mga isyu sa hardware o software sa iyong Xperia™ device.

Suriin kung gaano kahusay ang pagganap ng mga application sa iyong device.

I-log ang bilang ng mga tawag na nawala sa loob ng nakaraang 10 araw.

Tukuyin ang naka-install na software at magbigay ng mga kapaki-pakinabang na detalye

tungkol sa iyong telepono.

Ang application na Xperia™ Diagnostics ay naka-pre-install sa karamihan ng mga Android™

device mula sa Sony. Kung hindi available ang opsyon ng Diagnostics option sa

Mga Setting >

Tungkol sa telepono o sa MGA TOOL menu sa application na Suporta, maaari kang mag-

download ng light na bersyon gamit ang Play Store™ application.