Sony Xperia XA1 Dual SIM - Редагування тексту

background image

Редагування тексту

Ви можете виділяти, вирізати, копіювати та вставляти текст під час введення. Ви можете відкрити
опції редагування, двічі торкнувшись введеного тексту. Після цього опції редагування стануть
доступні у панелі програми.

Панель редагування тексту

Вибравши текст, двічі торкніться слова, щоб відобразити панель редагування з доступними
інструментами, зокрема:

Вирізати

Скопіювати

Вставити

Обмін

Вибрати все

Підказки

Параметр Вставити відображається, лише коли в буфері обміну збережено текст.

Виділення тексту

1

Двічі торкніться слова, щоб виділити його.

2

Ви можете виділити більше тексту, перетягнувши вкладки з обох сторін виділеного слова.

Редагування тексту

1

Двічі торкніться слова, щоб відобразити панель програми.

2

Виберіть потрібний текст і внесіть бажані зміни, використовуючи панель програм.

Як користуватися збільшувальним склом

Вводячи текст, доторкніться й утримуйте текстове поле, щоб відобразити текст у
збільшеному вигляді та помістити курсор до місця в текстовому полі, де він вам потрібен.

69

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.