Sony Xperia XA1 Dual SIM - Упорядкування повідомлень

background image

Упорядкування повідомлень

Видалення повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення, яке потрібно видалити.

3

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, а тоді — Видалити повідомлення
> ВИДАЛИТИ.

Видалення розмов

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а тоді — Видалити розмови.

3

Позначте розмови, які потрібно видалити, а потім торкніться > ВИДАЛИТИ.

Позначення повідомлення зірочкою

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, яку потрібно відкрити.

3

Доторкніться до повідомлення, яке потрібно позначити зірочкою, і втримуйте його, а потім
торкніться Додати зірочку.

4

Щоб зняти позначення повідомлення зірочкою, доторкніться до позначеного повідомлення
та утримуйте його, а потім торкніться Видалити зірочку.

Перегляд повідомлень, позначених зірочкою

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а потім — Познач.зір. повідомлення.

3

Усі повідомлення, позначені зірочкою, відобразяться у вигляді списку.

Пошук повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться .

3

Введіть ключові слова для пошуку. Результати пошуку відобразяться у вигляді списку.

84

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.