Sony Xperia XA1 Dual SIM - Установки обміну повідомленнями

background image

Установки обміну повідомленнями

Змінення установок сповіщення про повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а тоді — Установки.

3

Щоб установити сигнал сповіщення, торкніться Сигнал сповіщення, потім виберіть
потрібний варіант або торкніться і виберіть музичний файл, збережений на пристрої.

4

Щоб підтвердити, торкніться ГОТОВО.

5

Щоб налаштувати додаткові установки сповіщень, торкніться відповідного повзунка.

Увімкнення та вимкнення звітів про доставку для вихідних повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а тоді — Установки.

3

Торкніться повзунка Звіт про доставку, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Якщо звіти про доставку вихідних повідомлень ввімкнено, в успішно доставлених
повідомленнях відображатиметься відповідна позначка.