Sony Xperia XA1 Dual SIM - Виконання знімків екрану

background image

Виконання знімків екрану

Ви можете фіксувати кадри будь-якого екрану на вашому пристрої у вигляді знімка екрану.
Виконані вами знімки екрану автоматично зберігаються до Альбому.

Знімок екрана

1

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки не відобразиться вікно із запитом.

2

Торкніться .

Знімок екрана можна зробити і в інший спосіб: одночасно натисніть і утримуйте клавішу
живлення та клавішу зменшення гучності.

30

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Перегляд знімка екрана

1

Двічі торкніться панелі стану, щоб відобразити панель сповіщень.

2

Торкніться знімка екрана.

Знімки екрана також можна переглянути в програмі «Альбом».