Sony Xperia XA1 Dual SIM - Режим «Не турбувати»

background image

Режим «Не турбувати»

Ви можете перевести пристрій у режим «Не турбувати» та вручну вказати, скільки часу пристрій
буде в ньому перебувати. Можна також визначити час автоматичного переходу пристрою в режим
«Не турбувати».

Увімкнення режиму «Не турбувати»

1

Щоб відкрити панель швидких установок, перетягніть панель стану вниз двома пальцями.

2

Знайдіть і торкніться .

3

Виберіть параметр і торкніться Готово.

Швидке переключення між режимом «Не турбувати», вібро- та звуковим режимом

1

Натискайте клавішу гучності вгору або вниз, доки не відобразиться ,

або .

2

Торкніться

або , щоб швидко переключитися між вібро- та звуковим режимом. Якщо

пристрій перебуває у віброрежимі та потрібно ввімкнути режим «Не турбувати», натисніть
клавішу зменшення гучності.

Вибір інтервалів у режимі «Не турбувати»

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук > Не турбувати> Авторежим.

3

Виберіть час або подію, для яких потрібно запланувати режим «Не турбувати» (вихідні,
позаробочий час, подія) або торкніться , щоб додати нове правило.

4

Введіть бажану назву правила та торкніться OK

5

Знайдіть і торкніться Дні та позначте відповідні дні, а потім торкніться ГОТОВО.

6

Щоб налаштувати час початку, торкніться Час початку і виберіть значення, а потім
торкніться OK.

7

Щоб налаштувати час завершення, торкніться Час завершення і виберіть значення, а
потім торкніться OK. Пристрій перебуватиме в режимі «Не турбувати» протягом вибраного
інтервалу часу.

59

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення винятків для режиму «Не турбувати»

Ви можете вибрати, які типи сповіщень супроводжуватимуться звуковим сигналом у режимі «Не
турбувати», і відфільтрувати винятки залежно від відправника сповіщення. Найпоширеніші типи
винятків:

події та нагадування;

дзвінки;

повідомлення;

сигнали будильника.

Призначення винятків для певних типів контактів

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук > Не турбувати > Лише пріоритетні.

3

Торкніться Дзвінки або Повідомлення.

4

Виберіть потрібний параметр.