Sony Xperia XA1 Dual SIM - Редагування фотографій за допомогою програми «Фоторедактор»

background image

Редагування фотографій за допомогою програми
«Фоторедактор»

Ви можете редагувати оригінальні фотографії, зняті камерою пристрою, і застосовувати до них
ефекти. Наприклад, можна змінити світлові ефекти. Після збереження відредагованої фотографії її
оригінальна, незмінена версія залишається на пристрої.

Редагування фотографії

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

Обрізування фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор.

3

Торкніться > Обітнути.

4

Торкніться Обрізати і виберіть потрібний параметр.

5

Щоб налаштувати рамку обрізування, доторкніться до її краю й утримуйте його. Коли кола
по краях зникнуть, перетягніть рамку всередину або назовні, щоб змінити її розмір.

6

Щоб змінити одночасно всі сторони рамки обрізування, доторкніться до одного з кутів рамки
й утримуйте його. Коли кола по краях зникнуть, перетягніть кут у потрібне місце.

7

Щоб перемістити рамку обрізування в іншу частину фотографії, доторкніться до екрана
всередині рамки та, утримуючи палець, перетягніть рамку до потрібного місця.

8

Торкніться

.

9

Щоб зберегти копію обрізаної фотографії, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Застосування спеціальних ефектів до фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор.

3

Торкніться або і виберіть потрібний параметр.

4

Відредагуйте фотографію та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Додавання рамки до фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор.

3

Торкніться і виберіть потрібний параметр.

4

Щоб зберегти копію відредагованої фотографії, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Налаштування установок освітлення для фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор.

3

Торкніться , виберіть потрібний параметр і внесіть відповідні зміни.

4

Щоб зберегти копію відредагованої фотографії, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Налаштування рівня насиченості кольору на фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор.

3

Торкніться і виберіть потрібний параметр.

4

Щоб зберегти копію відредагованої фотографії, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

109

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.