Sony Xperia XA1 Dual SIM - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Використовуйте з’єднання з мережею Wi-Fi, щоб відвідувати веб-сайти, завантажувати програми
або надсилати й отримувати електронну пошту. Якщо ви підключите пристрій до мережі Wi-Fi, він
запам’ятає цю мережу й наступного разу підключиться до неї автоматично, коли ви
перебуватимете в радіусі її дії.
Щоб отримати доступ до деяких мереж Wi-Fi, потрібно спочатку ввійти на певну веб-сторінку. За
додатковою інформацією звертайтеся до адміністратора відповідної мережі Wi-Fi.
Доступні мережі Wi-Fi можуть бути відкриті або захищені.

Відкриті мережі позначаються піктограмою поруч із назвою мережі Wi-Fi.

Захищені мережі позначаються піктограмою поруч із назвою мережі Wi-Fi.

Деякі мережі Wi-Fi не відображаються в списку доступних, оскільки вони не транслюють
своє ім’я мережі (SSID). Якщо ви знаєте назву мережі, її можна додати вручну до списку
доступних мереж Wi-Fi.

Увімкнення або вимкнення Wi-Fi

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться повзунка, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.

Увімкнення Wi-Fi може зайняти кілька секунд.

Підключення до мережі Wi-Fi

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться повзунка, щоб увімкнути Wi-Fi. Відобразяться всі доступні мережі Wi-Fi.

4

Торкніться мережі Wi-Fi, щоб підключитися до неї. Для підключення до захищених мереж
введіть відповідний пароль. Після підключення на панелі стану відображається піктограма

.

Щоб знайти нові доступні мережі, торкніться , а потім — Оновити. Якщо не вдається
підключитися до мережі Wi-Fi, перегляньте відповідні поради з усунення несправностей
пристрою на веб-сторінці www.sonymobile.com/support/.

49

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання мережі Wi-Fi уручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Прогорніть список об’єктів донизу і торкніться .

4

Введіть дані Ім’я мережі (SSID).

5

Щоб вибрати тип захисту, торкніться поля Безпека.

6

Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

7

Щоб змінити розширені параметри, як-от установки проксі-сервера та IP-адреси, торкніться
Додаткові параметри, а потім внесіть відповідні зміни.

8

Торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Щоб отримати ідентифікатор SSID мережі та пароль, зверніться до свого адміністратора
мережі Wi-Fi.

Збільшення потужності сигналу мережі Wi-Fi

Нижче наведено кілька способів покращити прийом Wi-Fi.

Перемістіть пристрій ближче до точки доступу Wi-Fi.

Перемістіть точку доступу Wi-Fi подалі від будь-яких можливих перешкод.

Не закривайте область антени Wi-Fi пристрою (виділена область на ілюстрації).

Установки Wi-Fi

Підключившись до мережі Wi-Fi або перебуваючи в зоні досяжності мереж Wi-Fi, можна
переглянути стан цих мереж. Також можна налаштувати на пристрої сповіщення про кожну
виявлену загальнодоступну мережу Wi-Fi.

Увімкнення та вимкнення сповіщень для мережі Wi-Fi

1

Увімкніть мережу Wi-Fi, якщо її ще не ввімкнено.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

4

Торкніться , а потім — Сповіщення мережі.

Перегляд детальної інформації про підключену мережу Wi-Fi

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться мережі Wi-Fi, до якої зараз підключено пристрій. Відобразиться детальна
інформація про мережу.

Додавання політики переходу в режим сну для мережі Wi-Fi

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться , а потім — Не вимикати Wi-Fi у режимі сну.

4

Виберіть потрібний параметр.

50

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Пошук адреси MAC пристрою

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться . У списку відобразиться MAC-адреса.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) — це стандарт, що допомагає встановити безпечне з’єднання з
бездротовою мережею. Завдяки WPS налаштувати шифрування Wi-Fi Protected Access® (WPA)
для безпеки вашої мережі значно простіше. Також можна додавати нові пристрої до наявної
мережі без введення довгих паролів.
Щоб увімкнути WPS, використовуйте один із наведених нижче методів.

Метод кнопки — просто натисніть кнопку на пристрої з підтримкою WPS (наприклад,
маршрутизаторі).

Метод PIN-коду — пристрій створює довільний PIN-код (персональний ідентифікаційний номер),
який потрібно ввести на пристрої з підтримкою WPS.

Підключення до мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Увімкніть Wi-Fi, якщо цю функцію ще не ввімкнено.

4

Торкніться , а тоді — Розширені > Кнопка WPS. Після цього натисніть кнопку WPS на
пристрої з підтримкою WPS.

Підключення до мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Увімкніть Wi-Fi, якщо цю функцію ще не ввімкнено.

4

Торкніться > Розширені > Введення PIN-коду WPS.

5

На пристрої з підтримкою WPS введіть PIN-код, що відображається на вашому пристрої.