Sony Xperia XA1 Dual SIM - Xem ảnh và video

background image

Xem ảnh và video

Dùng ứng dụng Album để xem ảnh và phát video bạn đã chụp/quay bằng camera,
hoặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào thiết bị của mình. Tất cả ảnh và
video sẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.

1

Nhấn vào

để mở menu màn hình chủ Album

2

Xem các tùy chọn menu

3

Bản trình chiếu của tất cả các ảnh và video hoặc những mục đã được thêm vào mục yêu thích

4

Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ của Album

5

Ngày của các mục trong nhóm

6

Nhấn vào một ảnh hoặc video để xem

7

Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem ảnh chụp và video

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Album.

3

Nhấn vào ảnh chụp hoặc video bạn muốn xem. Nếu được nhắc, nhấn .

4

Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh
chụp hoặc video trước đó.

Để đặt màn hình tự động xoay khi xoay sang các bên, nhấn Xoay các nội dung của màn
hình
trong Cài đặt > Màn hình > Khi xoay thiết bị.

Ứng dụng Album có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin. Để biết thêm thông tin về các
định dạng tập tin được hỗ trợ và việc sử dụng các tập tin đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh
và video), hãy tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/
support/
.

Cách thay đổi kích thước hình nhỏ

Khi xem hình nhỏ của ảnh chụp và video trong Album, hãy kéo hai ngón tay ra
để phóng to hoặc chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách phóng to thu nhỏ ảnh chụp

Khi bạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm
hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách xem trình chiếu các ảnh

1

Khi đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn > Trình chiếu để bắt đầu phát toàn bộ ảnh trong album.

2

Nhấn vào ảnh để kết thúc trình chiếu.

106

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phát video

1

Trong Album, hãy tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

2

Nhấn .

3

Nếu các điều khiển phát lại không hiển thị thì hãy nhấn vào màn hình để hiển
thị chúng. Để ẩn các điều khiển, hãy nhấn vào màn hình lần nữa.

Cách tạm ngừng video

1

Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

2

Nhấn vào .

Cách tua đi và tua lùi nhanh video

1

Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

2

Kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để
tua đi nhanh.

Cách điều chỉnh âm lượng của video

Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.