Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lắp ráp

background image

Lắp ráp

Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM. Thẻ nano SIM và thẻ nhớ có các khe riêng
biệt trong cùng một thiết bị. Hãy bảo đảm rằng bạn không nhầm lẫn giữa hai khe này.

Để tránh mất mát dữ liệu, bạn hãy nhớ tắt thiết bị hoặc tắt thẻ nhớ trước khi rút ngăn giữ để
tháo thẻ nano SIM (hoặc các thẻ) hoặc thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

8

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách lắp thẻ nano SIM và thẻ nhớ

Không cắt thẻ SIM, ví dụ như bằng dao hoặc kéo, vì điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

1

Dùng móng tay kéo khay giữ thẻ nano SIM ra.

2

Đặt chắc chắn thẻ SIM chính (SIM 1) theo đúng hướng trong vị trí (1) như hình
minh họa.

3

Đặt chắc chắn thẻ SIM phụ (SIM 2) theo đúng hướng trong vị trí (2) như hình
minh họa.

4

Đặt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ theo đúng hướng như trình bày trong hình
minh họa.

5

Đẩy nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Cách tháo thẻ nano SIM

1

Dùng móng tay mở và kéo khay đựng thẻ nano SIM ra khi thiết bị úp xuống.

2

Tháo thẻ nano SIM rồi đẩy nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị
trí.

Cách tháo thẻ nhớ

1

Tắt thiết bị của bạn.

2

Kéo nắp đậy cho khay đựng thẻ nano SIM ra khi thiết bị úp xuống.

3

Đẩy nhẹ và tháo thẻ nhớ rồi đẩy nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi khít vào
vị trí.