Sony Xperia XA1 Dual SIM - Cài đặt âm lượng

background image

Cài đặt âm lượng

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông cho các cuộc gọi đến và thông báo
cũng như để phát lại nhạc và video.

Cách điều chỉnh âm lượng nhạc chuông bằng phím âm lượng

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Cách điều chỉnh âm lượng phát media bằng phím âm lượng

Khi phát nhạc hoặc xem video, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống kể cả khi
màn hình đã khóa.

Cách bật chế độ rung

Bấm phím âm lượng cho tới khi

hiển thị.

Cách điều chỉnh mức âm lượng

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh.

3

Kéo thanh trượt âm lượng đến vị trí mong muốn.

Bạn cũng có thể bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng, sau đó nhấn

để điều chỉnh riêng

mức âm lượng cho nhạc chuông, phát lại media hoặc báo thức.

58

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đặt thiết bị rung khi có cuộc gọi đến

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh.

3

Nhấn vào thanh trượt Đồng thời rung khi có cuộc gọi để bật chức năng này.

Cách đặt nhạc chuông

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại.

3

Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn vào và chọn một tập tin nhạc đã
được lưu trên thiết bị của bạn.

4

Để xác nhận, nhấn vào Xong.

Cách chọn âm thông báo

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh > Chuông thông báo mặc định.

3

Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn vào và chọn một tập tin nhạc đã
được lưu trên thiết bị của bạn.

4

Để xác nhận, nhấn vào Xong.

Một số ứng dụng có âm thông báo cụ thể của riêng chúng mà bạn có thể chọn từ cài đặt của
ứng dụng đó.

Cách bật âm báo chạm

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Âm thanh khác.

3

Nhấn vào thanh trượt để tùy ý bật hoặc tắt âm chạm.