Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch

background image

Sử dụng lưu lượng dữ liệu khi đi du lịch

Khi đi du lịch bên ngoài mạng di động chủ của mình, bạn có thể cần truy cập Internet
bằng cách sử dụng lưu lượng dữ liệu di động. Nếu vậy, bạn cần phải kích hoạt
chuyển vùng dữ liệu trên thiết bị của mình. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kích
hoạt chuyển vùng dữ liệu. Bạn nên kiểm tra trước khoản phí truyền dữ liệu liên quan.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, bạn có thể cần đăng nhập vào dưới
dạng chủ sở hữu, có nghĩa là người dùng chính, để kích hoạt hoặc tắt chức năng chuyển vùng
dữ liệu.

Cách bật hoặc tắt chuyển vùng dữ liệu

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Chọn một thẻ SIM.

4

Nhấn vào thanh trượt Chuyển vùng q.tế dữ liệu để bật hoặc tắt chức năng.

Bạn không thể kích hoạt chuyển vùng dữ liệu khi tắt lưu lượng dữ liệu di động.