Sony Xperia XA1 Dual SIM - Gọi điện

background image

Gọi điện

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số điện thoại theo cách thủ công, bằng
cách nhấn số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi.
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm nhanh các số điện
thoại trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi bằng cách nhập một phần số hoặc tên liên lạc
và chọn từ các gợi ý xuất hiện. Để thực hiện cuộc gọi điện video, bạn có thể sử dụng
ứng dụng trò chuyện video Duo™ trên thiết bị.

1

Xem thêm tùy chọn

2

Xóa số

3

Bàn phím quay số

4

Nút Gọi điện

Cách mở bàn phím quay số

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

3

Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, hãy nhấn vào .

Cách bấm số điện thoại

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn .

3

Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn để hiển thị bàn phím quay số.

4

Nhập số điện thoại và nhấn .

5

Chọn thẻ SIM trong hộp thoại chọn tài khoản.

Để xóa số đã nhập sai, nhấn

.

Cách gọi điện bằng chức năng quay số thông minh

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn .

3

Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn để hiển thị bàn phím quay số.

4

Sử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên lạc
bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc số, danh sách các nội dung có
thể trùng khớp sẽ xuất hiện.

5

Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

6

Chọn một thẻ SIM.

70

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách gọi điện quốc tế

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.

3

Nhấn vào để hiển thị bàn phím quay số.

4

Chạm và giữ vào 0 cho đến khi dấu “+” xuất hiện.

5

Nhập mã quốc gia, mã vùng không có các số 0 ở đầu, sau đó nhập số điện
thoại. Sau đó nhấn .

6

Chọn thẻ SIM trong hộp thoại chọn tài khoản.

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính của bạn cho đến khi thiết bị
rung và menu tùy chỉnh xuất hiện.

2

Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào Tiện ích > Phím tắt.

3

Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn Quay số Trực tiếp.

4

Chọn liên hệ và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận
cuộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hiện hoặc ẩn số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Chọn một thẻ SIM.

4

Nhấn vào Cài đặt bổ sung > ID người gọi và chọn một tùy chọn.

Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng đưa ra tùy chọn này.