Sony Xperia XA1 Dual SIM - Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

background image

Chạy mục kiểm tra chẩn đoán trên thiết bị của bạn

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ có thể kiểm tra một chức năng cụ thể hoặc chạy kiểm
tra chẩn đoán toàn bộ để xem thiết bị Xperia™ của bạn có hoạt động bình thường
không.
Chẩn đoán Xperia™ có thể:

Đánh giá các sự cố tiềm ẩn về phần cứng hoặc phần mềm trên thiết bị Xperia™.

Phân tích hiệu quả hoạt động của các ứng dụng trên thiết bị.

Ghi lại số lượng cuộc gọi bị rớt trong 10 ngày trước.

Xác định phần mềm đã cài đặt và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về thiết bị.

Ứng dụng Chẩn đoán Xperia™ được cài đặt sẵn trên hầu hết các thiết bị Android™ của Sony.
Nếu tùy chọn Chẩn đoán không có trong Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại hoặc từ menu
CÔNG CỤ trong ứng dụng Hỗ trợ, bạn có thể tải về phiên bản nhẹ bằng ứng dụng Play
Store™.