Sony Xperia XA1 Dual SIM - Giúp chúng tôi cải thiện phần mềm

background image

Giúp chúng tôi cải thiện phần mềm

Bạn có thể cho phép gửi thông tin sử dụng từ thiết bị của mình để Sony Mobile có thể
nhận được các báo cáo ẩn danh về các lỗi và dữ liệu thống kê nhằm giúp cải thiện
phần mềm của chúng tôi. Các thông tin được thu thập sẽ không bao gồm bất cứ dữ
liệu cá nhân nào.

Cách cho phép gửi thông tin sử dụng

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cài đặt thông tin sử
dụng
.

3

Đánh dấu hộp kiểm Gửi thông tin sử dụng nếu hộp đó chưa được đánh dấu.

4

Nhấn vào Đồng ý.