Sony Xperia XA1 Dual SIM - Chọn mạng di động

background image

Chọn mạng di động

Thiết bị của bạn hỗ trợ sử dụng hai mạng khác nhau cùng lúc. Bạn có thể chọn trong
số các kết hợp chế độ mạng sau đây khi lắp hai thẻ SIM vào thiết bị của mình:

Một mạng WCDMA

Một mạng GSM

Một mạng WCDMA và một mạng GSM

Một LTE, một WCDMA và một mạng GSM
Với mỗi thẻ SIM, bạn có thể cài thiết bị của mình để tự động chuyển đổi giữa các
mạng di động tùy thuộc vào mạng di động nào đang có sẵn ở nơi bạn ở. Thiết bị của
bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di động nào
đang có sẵn ở nơi bạn ở. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của mình để sử dụng một
chế độ mạng di động cụ thể cho mỗi thẻ SIM, ví dụ: WCDMA hoặc GSM.
Các biểu tượng trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái tùy thuộc
vào loại hay chế độ của mạng mà bạn được kết nối. Tham khảo Các biểu tượng trạng
thái
trên trang 33 để biết những biểu tượng trạng thái khác nhau trông như thế nào.

Cách chọn chế độ mạng

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Nhấn Loại mạng ưa thích, sau đó chọn một chế độ mạng.

Cách chọn một mạng khác theo cách thủ công

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Nhấn Nhà cung cấp dịch vụ mạng.

4

Nhấn Chế độ dò mạng rồi chọn Thủ công.

5

Chọn một mạng.

Nếu bạn chọn một mạng theo cách thủ công, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng
khác, ngay cả khi bạn di chuyển ra khỏi phạm vi của mạng đã chọn theo cách thủ công.

Cách kích hoạt tính năng chọn mạng tự động

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Nhấn Nhà khai thác mạng.

4

Nhấn Chế độ dò mạng rồi chọn Tự động.