Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nghe nhạc

background image

Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc và sách nói bạn yêu thích.

1

Thu nhỏ trình phát ở chế độ toàn màn hình

2

Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị

3

Xem hàng chờ phát hiện tại

4

Xem các tùy chọn menu

5

Ảnh bìa album (nếu có)

6

Thêm hoặc xóa bài hát làm mục yêu thích

7

Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại

8

Thêm bài hát vào danh sách nhạc

9

Chỉ báo tiến trình – kéo chỉ báo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại

10 Tổng thời lượng của bài hát hiện tại

11 Lặp lại tất cả các bài hát trong hàng đợi phát hiện tại

12 Nhấn để đi tới bài hát kế tiếp trong hàng đợi phát, chạm và giữ để tua đi nhanh trong bài hát hiện tại

13 Phát hoặc tạm ngừng bài hát

14 Nhấn để đi tới bài hát trước trong hàng đợi phát, chạm và giữ để tua lại bên trong bài hát hiện tại

15 Phát ngẫu nhiên bài hát trong hàng đợi phát hiện tại

90

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Màn hình chủ Nhạc

1

Nhấn

ở góc trên cùng bên trái để mở menu Nhạc

2

Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung

3

Phát bài hát bằng ứng dụng Nhạc

4

Phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên

5

Trở về màn hình trình phát nhạc

Cách phát bài hát bằng ứng dụng Nhạc

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn .

3

Chọn một thể loại nhạc.

4

Nhấn vào bài hát để phát.

Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền. Đảm bảo rằng bạn có đủ các quyền cần
thiết đối với nội dung mà bạn muốn sử dụng.

Cách tìm thông tin liên quan đến bài hát trực tuyến

Khi đang phát bài hát trong ứng dụng Nhạc, nhấn vào ảnh bìa Album rồi nhấn
vào Thông tin bổ sung về bài này.

Nguồn trực tuyến liên quan tới bài hát có thể bao gồm các video trên YouTube™, lời bài hát và
thông tin nghệ sĩ trên Wikipedia.

Cách sửa thông tin nhạc và tải về ảnh bìa album

1

Từ ứng dụng Nhạc, nhấn vào ảnh bìa Album rồi nhấn Sửa thông tin bản
nhạc
.

2

Sửa thông tin như mong muốn.

3

Cách đặt hoặc tải xuống ảnh bìa album, nhấn rồi chọn một tùy chọn.

4

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn LƯU.

Bạn cũng có thể đặt ảnh bìa album tải về tự động trong menu Nhạc, trong Cài đặt.

Cách điều chỉnh âm lượng

Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Cách thu nhỏ ứng dụng Nhạc

Khi đang phát bài hát, nhấn vào để chuyển đến Màn hình chính. Ứng dụng
Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền.

Cách mở ứng dụng Nhạc khi đang phát ở chế độ nền

Trong khi đang phát bài hát ở chế độ nền, hãy kéo thanh trạng thái xuống và
nhấn vào ứng dụng Nhạc.

Hoặc, từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

91

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.