Sony Xperia XA1 Dual SIM - Tiện ích

background image

Tiện ích

Tiện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ. Các
tiện ích này cũng hoạt động như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem
trực tiếp thông tin cơ bản về thời tiết trên Màn hình chủ. Khi bạn nhấn vào tiện ích,

28

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

ứng dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở ra. Bạn có thể tải về các tiện ích bổ sung từ Google
Play™.

Cách thêm một tiện ích vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữa vùng trống bất kỳ trên Màn hình chính của bạn cho đến khi thiết
bị rung lên rồi nhấn vào Tiện ích.

2

Tìm và nhấn vào tiện ích bạn muốn thêm.

Cách chỉnh lại kích cỡ tiện ích

1

Chạm và giữ một tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó nhả tiện ích đó ra.
Nếu tiện ích có thể được định cỡ lại, như tiện ích Lịch, thì khung được tô sáng
và các dấu chấm định cỡ lại sẽ xuất hiện.

2

Kéo các chấm vào trong hoặc ra ngoài để thu nhỏ hoặc mở rộng tiện ích.

3

Để xác nhận kích cỡ mới của tiện ích, hãy nhấn vào bất kỳ đâu trên Màn hình
chính
.

Cách di chuyển tiện ích

Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào vị trí
mới.

Cách xóa tiện ích

Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào Xóa
khỏi màn hình chính
.